İK Yöneticilerine Kolaylık - Sanal Değerlendirme Merkezi


Assesment Systems Türkiye’de Sanal Değerlendirme Merkezi uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulamayla danışmanlar işe alımlarda adayları online ortamda değerlendiriyor. Uygulama, düşük maliyetli, esnek ve gerçeğe yakın simülasyonlarla çalışanları davranış odaklı değerlendirme olanağı sağlıyor. Farklı coğrafi konumlardaki çok sayıda adayın aynı anda değerlendirilmesini mümkün kılıyor.


Birden fazla gözlemci eşliğinde iş benzeri içeriğe sahip birden fazla değerlendirme yöntemi kullanılarak bireyin yetkinliklerinin değerlendirmesi için kullanılan bir yöntem olarak tanımlanan sanal değerlendirme merkezleri Türkiye’de Assesment Systems tarafından uygulanıyor.

Adayların hangi şehir ya da ülkede olduğu önemsiz!

Türkiye’nin önde gelen ölçme ve değerlendirme firmalarından Assesment Systems sanal değerlendirme merkezlerini Türkiye’de ilk kez hayata geçiriyor. Her yıl  yaklaşık 4 bin 500 kişiyi değerlendiren firma sanal değerlendirme merkezleriyle tüm süreci online olarak gerçekleştiriyor. Özellikle değerlendirilen pozisyon teknoloji odaklıysa, işe alım sürecinde maliyet baskısı yüksekse ve değerlendirme farklı coğrafi lokasyonlarda yapılıyorsa, Sanal Değerlendirme Merkezi uygulaması hem aday hem değerlendirici hem de firmalar için en etkili çözüm.


Daha gerçekçi ve daha esnek

İlgi alanı teknoloji olan katılımcılar üzerinde, geleneksel değerlendirme uygulamalarına oranla yarattığı olumlu algı çok daha yüksektir. Bu değerlendirme yöntemini kullanan kurumlar içinse, uygulamanın esnekliği, pratikliği, düşük maliyeti ve tahmin gücünün yüksekliği ön plana çıkmaktadır.

Yorumlar