Atom Altı Parçacıklar


Atom Altı Parçacıklar Nelerdir

Atom, evrende bulunan bütün maddelerin en küçük yapı taşını ifade eder. Atomun kendisi de daha küçük parçacıklardan oluşur. Bu parçacıklara atom altı parçacıklar denir. Atom altı parçacıklar iki gruba ayrılır: atom altı tanecikler ve temel parçacıklar.

Atom altı tanecikler, atomun yapısını oluşturan parçacıklardır. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton ve nötron, atomun çekirdeğinde bulunur ve pozitif ve nötr yüklüdür. Elektron ise çekirdeğin etrafında döner ve negatif yüklüdür.

Temel parçacıklar ise, kendilerini oluşturan daha küçük parçacıklar olmayan parçacıklardır. Bunlar lepton, kuark ve nötrinodur. Leptonlar, elektron gibi negatif veya nötr yüklü parçacıklardır. Kuarklar ise proton ve nötron gibi pozitif veya negatif yüklü parçacıklardır. Nötrinolar ise çok küçük ve hemen hiç etkileşime girmeyen nötr yüklü parçacıklardır.

Atom Altı Parçacıkların Nasıl Oluştukları Hakkında Kimler Ne Gibi Teoriler Öne Sürmüştür

Atom altı parçacıkların nasıl oluştukları hakkında birçok bilim insanı farklı teoriler öne sürmüştür. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Demokritos: Antik Yunan filozofu Demokritos, atom kavramını ilk ortaya atan kişidir. Demokritos'a göre, evrendeki her şey bölünemez küçük parçacıklardan oluşur. Bu parçacıklara atomos adını vermiştir.

- John Dalton: İngiliz kimyager John Dalton, 1803 yılında atom teorisini geliştirmiştir. Dalton'a göre, her element farklı türde atomlardan oluşur. Atomlar arasında kimyasal reaksiyonlar gerçekleşir ve yeni bileşikler oluşur.

- J.J. Thomson: İngiliz fizikçi J.J. Thomson, 1897 yılında elektronu keşfetmiştir. Thomson'a göre, atomlar pozitif yüklü bir hamurdan oluşur ve içinde negatif yüklü elektronlar gömülüdür. Bu modele üzüm tanesi modeli denir.

- Ernest Rutherford: Yeni Zelandalı fizikçi Ernest Rutherford, 1911 yılında atomun çekirdeğini keşfetmiştir. Rutherford'a göre, atomun merkezinde pozitif yüklü bir çekirdek vardır ve çevresinde negatif yüklü elektronlar döner. Bu modele gezegen modeli denir.

- Niels Bohr: Danimarkalı fizikçi Niels Bohr, 1913 yılında atomun kuantum modelini geliştirmiştir. Bohr'a göre, elektronlar belirli enerji seviyelerinde çekirdeğin etrafında dönerler ve enerji alıp vererek seviye değiştirirler.

- Erwin Schrödinger: Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger, 1926 yılında atomun dalga mekaniği modelini geliştirmiştir. Schrödinger'e göre, elektronların yerini belirli bir nokta olarak değil, olasılık dağılımı olarak tanımlamak gerekir. Bu modele bulut modeli denir.

- Murray Gell-Mann: Amerikalı fizikçi Murray Gell-Mann, 1964 yılında kuarkları önermiştir. Gell-Mann'a göre, proton ve nötron gibi parçacıklar daha küçük parçacıklardan oluşur. Bu parçacıklara kuark adını vermiştir.


Atom Altı Parçacıklardan Tanrı Parçacığı Nedir ve CERN'de Yapılan Deneyde Bu Parçacık Hakkında Ne Bulunmuştur

Tanrı parçacığı, resmi adıyla Higgs bozonu, evrendeki bütün maddelere kütle kazandırdığı düşünülen bir temel parçacıktır. Bu parçacık, İngiliz fizikçi Peter Higgs tarafından 1964 yılında önerilmiştir. Higgs bozonu, evrenin başlangıcında oluşan ve Higgs alanı adı verilen bir alanda bulunur.

Higgs bozonu, çok uzun süre keşfedilememiştir. Bunun nedeni, bu parçacığın çok yüksek enerji gerektirmesi ve çok kısa ömürlü olmasıdır. Ancak 2012 yılında, CERN'de (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) yapılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneyinde, Higgs bozonunun varlığına dair kanıtlar elde edilmiştir.

CERN'de yapılan deneyde, protonlar çok yüksek hızlarda çarpıştırılmış ve ortaya çıkan parçacıklar incelenmiştir. Bu parçacıklar arasında, Higgs bozonuna benzeyen bir parçacık tespit edilmiştir. Bu parçacığın kütle değeri yaklaşık 125 GeV (gigaelektronvolt) olarak ölçülmüştür. Bu sonuç, Higgs bozonunun keşfi olarak ilan edilmiştir.

Evde Atomaltı Parçacık Yapabilir miyiz (Şaka)

Evde atomaltı parçacık yapmak mümkün değildir. Bunun için çok yüksek enerjiye ve çok gelişmiş ekipmanlara ihtiyaç vardır. Ayrıca, atomaltı parçacıklarla uğraşmak tehlikeli olabilir. Çünkü bu parçacıklar radyasyon yayabilir ve sağlığa zarar verebilir.

Bu konu hakkında bilgi edinmek daha iyi olur. Atomaltı parçacıklar, fizik ve kimyanın en ilginç ve gizemli konularından biridir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakabilirsiniz:

- https://tr.wikipedia.org/wiki/Atomalt%C4%B1_par%C3%A7ac%C4%B1k

- https://www.milliyet.com.tr/egitim/atom-alti-parcaciklar-nelerdir-kisaca-konu-anlatimi-6522023

- https://bing.com/search?q=Atom+alt%c4%b1+par%c3%a7ac%c4%b1klar

Yorumlar