Yerçekimi Ne Olabilir?


Görelilik Kuramı'na göre, yerçekimi bir kuvvet değil, uzay-zamanın eğriliğidir. Cisimlerin kütlesi, etrafındaki uzay-zamanı büker. Bu bükülme, diğer cisimleri kendine doğru çeker.

Newton'un Evrensel Çekim Yasası, yerçekimini bir kuvvet olarak tanımlar. Bu yasaya göre, iki cisim arasındaki çekim kuvveti, cisimlerin kütlelerinin çarpımına ve aralarındaki uzaklığın karesi ile orantılıdır.

Genel Görelilik Kuramı, Newton'un yasasını doğrular, ancak yerçekimini farklı bir şekilde açıklar. Genel Görelilik Kuramı'na göre, kütleli cisimler, etraflarındaki uzay-zamanı bükerler. Bu bükülme, diğer cisimleri kendine doğru çeker.

Bu açıklama, Newton'un yasasıyla tutarlıdır. Örneğin, Newton'un yasasına göre, bir gezegenin güneş etrafında dönmesi, güneş ile gezegen arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklanır. Genel Görelilik Kuramı'na göre, güneş, etrafındaki uzay-zamanı bükerek gezegeni kendine doğru çeker.

Genel Görelilik Kuramı, yerçekiminin nedenini daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir dizi öngörüyü de doğrulamıştır. Bu öngörüler arasında şunlar yer alır:


  • Işık, yerçekimsel bir alandan geçerken sapar.
  • Yerçekimi, zamanın akışını yavaşlatır.
  • Yoğun cisimlerin etrafında, yerçekimi dalgaları oluşur.

Bu öngörüler, yerçekiminin bir kuvvet değil, uzay-zamanın eğriliği olduğunu destekleyen güçlü kanıtlardır.

Görelilik Kuramı'na göre, yerçekimi, uzay-zamanın temel özelliklerinden biridir. Kütleli cisimler, etraflarındaki uzay-zamanı bükerek, diğer cisimleri kendine doğru çekerler. Bu, yerçekimini, evrende en önemli güçlerden biri haline getirir.

Yorumlar