Ignorance Is Bliss Ne Demektir?

Ignorance is bliss, İngilizce bir deyimdir. Bu deyim, bazen bir durum hakkında tüm gerçekleri bilmemenin, bilmenin yaratacağı endişe ve korkudan daha iyi olduğunu söyler. Bu deyim, bilgiye karşı ilgisizliği veya bilgeliğe karşı aptallığı vurgulamak için kullanılır. Örneğin, dünyadaki sorunlar veya haberler hakkında umursamayan biri için ignorance is bliss diyebilirsiniz.

Bu deyimin kökeni 18. yüzyıla dayanır. Bu deyimin en eski şekli, 1742 yılında Thomas Gray’in “Ode on a Distant Prospect of Eton College” adlı şiirinde ortaya çıkmıştır. Şiirin son dörtlüğünde şöyle der:

To each his sufferings: all are men,

Condemn’d alike to groan;

The tender for another’s pain,

Th’ unfeeling for his own.

Yet ah! why should they know their fate?

Since sorrow never comes too late,

And happiness too swiftly flies.

Thought would destroy their paradise.

No more; where ignorance is bliss,

'Tis folly to be wise.

Bu dizelerde Gray, Eton Koleji’ndeki öğrencilerin mutluluğunu, hayatın zorluklarından habersiz oldukları için yaşadıklarını söyler. Onlara gerçekleri söylemenin aptallık olacağını ima eder.

Bu deyim, o zamandan beri çeşitli bağlamlar ve ortamlarda kullanılmıştır. Örneğin, Matrix filminde, Cypher adlı bir karakter, gerçek dünyanın acımasızlığından kaçmak için Matrix’e geri dönmeyi tercih eder ve ignorance is bliss der.

Cypher, Matrix filminde, gerçek dünyanın acımasızlığından kaçmak için Matrix’e geri dönmeyi tercih eden bir karakterdir. Matrix’e geri dönebilmek için, Morpheus’un ekibini ajanlara satmaya karar verir. Cypher, Matrix’te yaşadığı sahte hayatın, gerçek dünyanın zorluklarından daha iyi olduğunu düşünür. Bu yüzden, ignorance is bliss deyimini kullanır. 

Cypher’in bu sahnesi, Matrix filminin sunduğu pek çok felsefi noktadan biridir. Film, insanların gerçekliği nasıl algıladıkları, seçim yapma özgürlükleri ve sorumlulukları, insanlık ve makine arasındaki ilişki gibi konuları işler. Cypher’in ignorance is bliss sözü, filmdeki kırmızı hap ve mavi hap metaforuyla da bağlantılıdır. Kırmızı hap, gerçeği görmeyi, mavi hap ise Matrix’te kalmayı simgeler.

Bilgi özgürleştirir derler. Belki de bilgi hassas insanları hasta da ediyordur. Yok mu çevrenizde her şeye kafayı takıp erken gidenler? Sanırım burada belirleyici dozaj oluyor. Yine de kendinizi ve çevrenizi tanımak önemli. Yeter ki içiniz içinizi yemeden yaşayın. Bir yerde "yöneticiler en zor endişelenenlerdir" diye okumuştum. Belki den bunu da akılda tutmak lazım.

Sanırım Türkçede bu deyim için verilebilecek en iyi açıklama şu olur: 

Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut düşünme derin.

Tamam bu atasözü, bilgiye karşı ilgisizliği veya bilgeliğe karşı aptallığı vurgulayan ignorance is bliss deyimi ile tam olarak örtüşmüyor. Ancak her iki deyim de, hayatın zorluklarından kaçınmanın veya göz ardı etmenin daha iyi olduğunu ima ettikleri için yakın anlamlı.

Yorumlar